Kite Marina Sarbsk

Regulamin

Regulamin Obiektu Turystyki Indywidualnej
Kite Marina Sarbsk s.c.,
Sarbsk, ul. Przybrzeże 17, 84-352 Wicko
NIP: 8411723187

 

 1. Pobyt na terenie Obiektu oznacza zapoznanie się i akceptację poniższego
regulaminu.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, kończy o godz. 11:00.

3. Zameldowania Gości dokonuje się w dniu ich przybycia na podstawie
dokumentu tożsamości.

4. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu powinno nastąpić najpóźniej
drugiego dnia pobytu.

5. W Obiekcie realizujemy płatność gotówką oraz kartami płatniczymi
MasterCard i Visa.

6. Pokoje są sprzątane przed rozpoczęciem i po zakończeniu całego pobytu, o
porządek podczas pobytu Goście dbają samodzielnie.

7. Podstawą do rezerwacji pobytu w Obiekcie jest dokonanie rezerwacji online
(przez serwis Booking.com), mailowo lub telefonicznie. Potwierdzeniem
rezerwacji pokoju jest wpłata zaliczki.

8. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji nie zostanie zwrócona w przypadku

odwołania rezerwacji przez Gościa w okresie 14 dni przed planowanym
rozpoczęciem pobytu w Obiekcie.

9. Pobyt w Obiekcie dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie pod
opieką osób dorosłych.

10. Ilość osób nocujących w pokojach nie może przekraczać ilości osób

zameldowanych i mających opłacony pobyt. W innym wypadku koszt pobytu
dodatkowych osób ponoszą osoby zameldowane.

11. Osoby niezameldowane, zobowiązane są opuścić teren obiektu do godziny

22:00.

12. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do godziny 6:00.

13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osób:
• pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
• zachowujących się w sposób agresywny, powszechnie uznany za wulgarny,
• które nie poinformowały o organizacji na terenie Obiektu imprez typu: wieczór kawalerski, panieński itp.

14. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz

używania otwartego ognia. Palenie możliwe poza budynkiem w
wyznaczonych miejscach.

15. W sezonie wysokim obowiązuje zakaz pobytu zwierząt w Obiekcie.
O możliwości przyjazdu z pupilem poza sezonem należy uzgadniać

telefonicznie.

16. Osoby korzystające z usług Obiektu zobowiązane są do przestrzegania

postanowień tego oraz pozostałych Regulaminów, znajdujących się na
terenie Obiektu i dotyczących korzystania z poszczególnych atrakcji.

17. Za uszkodzone, zniszczone lub zagubione przedmioty, stanowiące

wyposażenie Obiektu, korzystający z nich Goście ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną.

18. Zgubienie karty elektronicznej lub zniszczenie zamka do pokoju wiąże się z

dodatkową opłatą 50,00 zł (zgubiona/zniszczona karta);
400,00 zł (uszkodzenie zamka).

19. Wszelkie usterki lub braki w wyposażeniu pokoju, Goście powinni

niezwłocznie zgłosić w Recepcji.

20. Za zauważone i nie zgłoszone usterki lub braki w wyposażeniu odpowiada

aktualny najemca pokoju.

21. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach, w
tym przedmioty wartościowe i pieniądze.

22. Rzeczy znalezione na terenie Obiektu przekazywane są do Recepcji.
Prosimy o ich odbiór w możliwie najkrótszym czasie.

23. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno
używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych,
przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących

stałego wyposażenia pokoju.

24. Osoby przebywające na terenie Obiektu i korzystające z dostępnych atrakcji

zobowiązane są do korzystania z własności Obiektu zgodnie z
przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie czystości na terenie całego
obiektu.

25. Goście mogą parkować swoje pojazdy wyłącznie w miejscach

wyznaczonych lub wskazanych przez pracowników Recepcji.

26. Parking nie jest strzeżony.

27. Przyjazdy i wyjazdy w godzinach obowiązywania ciszy nocnej należy

wcześniej zgłaszać w Recepcji.

28. Goście Obiektu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów, zasad

BHP oraz zasad wprowadzanych przez pracowników Recepcji.

29. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług

należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Obiektu.

30. Osoby łamiące regulamin oraz zakłócające spokój i porządek w Obiekcie

zobowiązane będą do jego opuszczenia, bez zwrotu opłaconych kosztów
pobytu.

31. Pracownicy Recepcji służą pomocą i pozostają do dyspozycji Gości.
Recepcja 
 czynna jest codziennie od 8 00 do 20 00
 

Przejdź do góry strony

2
COVID-19
×
15% zniżki na noclegi
Czytaj więcej
Kosze piknikowe
Czytaj więcej